Kontakt

Kontaktné informácie

Starbo Media s. r. o.

Dlhá nad Váhom 446
927 05 Dlhá nad Váhom
IČO: 52 324 591
DIČ: 2120971655
(VAT) IČ DPH: SK2120971655
Zapísaný v obchodnom registri OS Trnava, vložka 44137/T

Telefonické objednávky: +421 951 649 848
Kontaktný email: info@hecology.sk